Erfgoedhoveniers werken samen met opleidingsorganisatie aan keuzedeel “groen erfgoed”

Woensdag 25 januari vond op initiatief van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een bijzondere bespreking plaats tussen het bestuur van de Vereniging van Erfgoedhoveniers en verschillende opleidingsorganisaties zoals Helicon en Groenhorst. Aanleiding is dat bepaald is dat het MBO-opleidingssysteem keuzeonderdelen moet gaan aanbieden. Tijdens de bijeenkomst van woensdagavond werd gekeken naar of en hoe ‘groen erfgoed’ als keuzeonderdeel past binnen het reguliere groenonderwijs. 

 

En dat doet het zeker. Voorzitter van de Vereniging van Erfgoedhoveniers en Erfgoedhovenier, Paul Verkuijl vindt de keuzeonderdelen – die 15%  van de opleidingsperiode - een welkome aanvulling van het scholingsaanbod. “Ik denk dat het aanbieden van het keuzeonderdeel ‘groen erfgoed’ een betere aansluiting gaat geven op de vraag vanuit de branche en het de scholieren de kans geeft al vroeg kennis te maken met ons mooie ambacht.” 

 

Professionaliseringsslag voor de erfgoedhoveniers

Niet alleen voor de opleidingsorganisaties en de toekomstige Erfgoedhoveniers was de bespreking zinvol, ook de Vereniging heeft baat bij de specialisatie-mogelijkheden binnen groenonderwijs. Paul: “Het is van belang dat Erfgoedhoveniers zich verder professionaliseren en dit ook daadwerkelijk kunnen áántonen. Een ‘eigen’ opleiding of gerichte specialistische cursussen is wel waar de Vereniging uiteindelijk naar streeft.”

 

Wanneer het nieuwe MBO-opleidingssysteem precies van start gaat is nog onduidelijk, waarschijnlijk wordt dit pas volgend schooljaar.

 

 

 

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter