Steeds meer gemeenten zien belang van behoud groen erfgoed

Steeds meer gemeenten begrijpen dat het herstel en behoud van groen erfgoed essentieel is om de geschiedenis van de stad levendig te houden. Ook de gemeente Zutphen liet onlangs een tuinhistorisch onderzoek doen om hun Stadsboomgaard aan te wijzen als Gemeentelijk Groen Monument. Met succes.

 

In de historische boomgaard in het centrum van Zutphen staan fruitbomen van bijna honderd jaar oud. Des te belangrijker voor het Zutphens college van B&W om deze boomgaard te laten aanwijzen als een gemeentelijk monument. Een tuinhistorisch onderzoek heeft daarvoor gezorgd. Dit onderzoek toonde aan dat de Stadsboomgaard in de zeventiende eeuw onderdeel uitmaakte van de Zutphense vestingwerken, de stad voorzag van lokaal voedsel in rol van stadslandbouw en later ook fungeerde als zogenaamd lusthof. Al met al een historisch stadsgezicht met een dusdanige cultuurlandschappelijke waarde, dat beschermd moet worden. Daarom is de boomgaard nu dan ook een officieel Gemeentelijk Groen Monument.

 

Tuinhistorisch onderzoek

Door middel van een tuinhistorisch onderzoek krijgt u inzicht in het verleden en de ontstaansgeschiedenis van uw monumentale groen. Want alleen dán, kunt u een treffend toekomstbeeld en beheerplan opstellen dat is geënt op het aanzicht van vroeger. Wilt u daar meer over weten? Dan raden wij u aan om te kiezen voor hoveniers die gespecialiseerd zijn in groen erfgoed, zoals de leden van onze vereniging. Hun kwaliteit wordt gewaarborgd én gegarandeerd, waardoor u er zeker van bent dat er niet onbedoeld groen erfgoed verloren gaat. 

 

 


 

Boek: Stadsboomgaard Zutphen, een bloeiende historie

Voor wie meer wil lezen over de bijzondere geschiedenis van de boomgaard is recent het boek “Stadsboomgaard Zutphen, een bloeiende historie” uitgebracht, dat interessant is voor een breed publiek. De opbrengst komt ten goede aan de instandhouding van de Stadsboomgaard. 

 

 

 

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter