Erfgoedhoveniers

Kwaliteitsborging

De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. In nauwe samenwerking met de RCE en de ERM is een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al de aangesloten bedrijven werken volgens de URL bij groene monumenten. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en zijn bij hen te downloaden: www.stichtingerm.nl/richtlijnen/overzicht-richtlijnen-brim.

 

De URL is opgesteld door Ruurd van Donkelaar Groenadvies, der BRL is opgesteld door Hobeon

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter