Dekemastate

Dekemastate in Jelsum is een oud state/stins in Jelsum, onder de rook van Leeuwarden. Het dagelijks onderhoud van de tuin is in handen van de beheerder. Bij grote veranderingen of specialistisch onderhoud wordt er vaak beroep gedaan op Oltman's groen.

Een kleine greep uit de werkzaamheden die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd:

Digitaal in kaart brengen state terrein

Met behulp van eigen Total Station heeft Oltman's Groen het gehele terrein van Dekemastate ingemeten en in kaart gebracht inclusief beplanting. In eerste instantie voor subsidieaanvraag maar ook voor gebruik op routekaartjes.


Herstraten koprollaag bij paden

Door verkeer over de paden en maaien langs de paden is in de loop van de jaren de koprollaag van oude Friese geeltjes langs de paden scheef komen te staan. De stratenmaker van Oltman's groen heeft dit weer in ere hersteld en goed vast gezet zodat dit er weer jaren tegen kan.


Kandalaberen Lindelaan

Eens in de vijf jaar moet de oude monumentale laan van Lindes gekandelaberd worden. De boomverzorgers van Oltman's Groen snoeien deze met behulp van een eigen hoogwerker.


Plaatsen prieel over grafzerk

Jarenlang lag er een grafzerk van oude state bewoners in de opslag van het Fries Museum. Bij de verbouwing van het museum in 2012 is de zerk in bruikleen gegeven aan stichting Dekemastate. Deze steen heeft onderdak gekregen in een prieel welke ontworpen en geplaatst is door Oltmans groen. Dit unieke prieel is eigentijds, uitgevoerd in staal en hout maar heeft een klassieke uitstraling.


Rooien en herplant bomen na storm 29 okt 2013

Tijdens de storm van oktober 2013 zijn er op het terrein van Dekemastate een rij beeldbepalende bomen gesneuveld. Deze zijn gerooid door de boomverzorgers van Oltman's Groen. Elders op het terrein zijn vorse bomen opgerooid en op de plaatsen van de gesneuvelde bomen herplant.


 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter