Project Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen

In de uiterwaarden van de Nederrijn ligt Kasteel Amerongen met haar park. Het park bestond in de middeleeuwen uit moestuinen en boomgaarden. In de 17de eeuw was er sprake van een siertuin, die steeds werd aangepast aan de toen heersende modes en gebruik. De laatste modernisering van de tuin vond rond 1900 plaats. De tuinarchitect Hugo Poortman was verantwoordelijk voor deze herinrichting, die nog steeds de basis vormt van de huidige aanleg.

 

De hoveniers van Copijn ondersteunen het beheer en onderhoud van de historische tuinelementen van het park. Dat betekent dat alle buxus- en taxusvormen geschoren en behouden worden. Copijn zorgt voor een mooie belijning van de gazons en paden, die de basisstructuur vormen van de historische siertuinen. Het onderhouden van de eeuwen-oude loofgang is een indrukwekkende actie, die vanuit een hoogwerker plaatsvindt. De fruitbomen hebben zowel een sier- als een nutsfunctie en worden daarom minimaal twee keer per jaar door onze specialisten gesnoeid. Herstel- en andere werkzaamheden worden in overleg met de tuinbaas uitgevoerd.

 

Specialismen: Onderhoud fruitbomen, vormsnoei, heesterborders, berceau en padenstructuur.

 

 

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter