Boerenerven

Boerenerven

Een boerenerf bestaat uit een aantal elementen;  de monumentale boerderij en bijbehorende stalgebouwen, de erfbeplanting zoals singels en bomen,  nutsbeplantingen zoals een moestuin en boomgaard en vaak ook sierbeplantingen. De vormgeving is hierbij vaak traditioneel met een voor-, zij en achtertuin, waarbij de achtertuin meestal voor de bedrijfsvoering was ingericht en de voortuin voor de familie zelf, waar vaak de dame des huizes de scepter zwaaide.  Vaak zijn elementen uit het verleden nog herkenbaar maar is de functie van het erf behoorlijk veranderd. De uitdaging is om het boerenerf herkenbaar te houden, waarbij de nieuwe functies ingepast worden in de historische setting.

 

 

Het boerenerf, met zijn beeldbepalende elementen zoals de hooiberg, het bakhuisje, de waterput, maar ook de moestuin, boomgaard en leibomen was meestal in harmonie met het landschap dat bestond o.a. uit weilanden, akkers, hakhoutwallen,  singels, en geriefbosjes. De beplantingskeuze heeft hierbij natuurlijk een sterk regionaal karakter. Deze regionale invloeden maken de boerenerven herkenbaar en authentiek. Voor het in stand houden, en liefst terugbrengen, van deze karakteristieke erven  is kennis van de regio en het passende sortiment van groot belang. Onze leden kunnen u hierbij helpen om uw erf passen bij het heden en het verleden in te richten. 

 

 

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter