Monumentale bomen

Boombeheer

In veel parken en tuinen zijn oude bomen de laatste ijkpunten van de originele aanleg. Deze monumentale bomen zijn nu in volle wasdom en bepalen de sfeer van ons groene erfgoed. Uit respect voor deze sfeerbepalende bomen is het meer dan wenselijk een boomtechnisch advies in te winnen voorafgaand aan een renovatie van de tuin. Niet zelden is een boom ten dode opgeschreven door ongewenste werkzaamheden bij zo’n renovatie. Vaak had dit voorkomen kunnen worden door het juiste advies en de correcte ingrepen die hier uit voort komen.  Een hulpmiddel hiervoor is de boom effect reportage, waarbij de huidige situatie, het gewenste beeld en de uit te voeren ingrepen inzichtelijk worden gemaakt. Voor het goed uitvoeren van deze ingrepen is naast een gedegen opleiding en ervaring ook kennis vereist van de tuingeschiedenis omdat ook de tuinhistorische waarde van het boombestand in groen erfgoed van groot belang is. Dit onderscheid de erfgoedhovenier van zijn collega’s. 

Mocht een boom dan toch in zijn laatste levensfase zijn en er geen andere mogelijkheid is dan kap, dan dient dit in het kwetsbare groene erfgoed met beleid uitgevoerd te worden zodat de rest van de tuin gespaard blijft.

Het snoeien van eeuwenoude leilindes, het opkronen van een laan zodat de eeuwenoude zichtas behouden blijft, of het snoeien van een monumentale fruitboom (zie specialisatie fruitsnoei) behoort ook tot het werkveld van de gespecialiseerde bedrijven die aangesloten zijn bij onze vereniging.

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter