Tuinrenovatie

Tuinrenovatie

Tuinen zijn onderhevig aan de grillen van de natuur, die soms de beplanting in meer of mindere mate overneemt waardoor het gewoon onderhouden van de tuin niet meer afdoende is en er andere, drastischere, maatregelen getroffen moeten worden. Zo kunt u besluiten de tuin te renoveren in plaats van geheel te vernieuwen, wat bij een gering budget vaak zeer bevredigende resultaten kan opleveren. In tuinen met een geschiedenis vereist het renoveren van uw tuin andere inzichten. Het herkennen van de oorspronkelijke aanleg met bijbehorende structuren en beplantingen is hierbij een belangrijk aspect, kennis van de tuingeschiedenis is dan essentieel, evenals de kennis van het historisch sortiment. Soms wordt er namelijk gekozen voor authentiek beplantingen passend bij de tuinaanleg uit die tijd.

Een renovatie van uw tuin kan inhouden dat enkel de beplantingen drastischer gesnoeid worden en de hagen weer worden teruggezet tot hun oorspronkelijke hoogtes, maar de keuze kan ook zijn de beplanting geheel te vernieuwen of de bestratingen op te nemen en opnieuw te leggen. Het beschikbare budget speelt hierbij natuurlijk ook een rol.  Samen met de erfgoedhovenier kunt u bepalen welke ingrepen er gewenst zijn en hoe die worden uitgevoerd, in zijn geheel of gespreid over een aantal jaren.

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter